Geschiedenis

Na een korte afwezigheid van de opleiding Tandheelkunde in Groningen opende de opleiding Tandheelkunde samen met de opleiding Mondzorgkunde opnieuw haar deuren in 1995. Voor alle studie en niet studie-gerelateerde zaken konden studenten vroeger terecht bij de Tandheelkunde Faculteits Vereniging. Omdat deze in de voorgaande jaren op was geheven werd in 1995 besloten dat tandheelkunde en mondzorgkunde studenten onder de studievereniging van Geneeskunde, M.F.V. Panacea, zouden vallen.

Dat Tandheelkunde en Mondzorgkunde studenten een ander slag studenten zijn dan aanstaande artsen moge duidelijk zijn. Dit leidde er toe dat in december 2001 een paar opstandige studenten, met steun van de bestuursleden van de TRVG (Tandheelkundige Reünisten Vereniging Groningen), besloten dat er weer een eigen studievereniging moest komen. Uit een enquête bleek dat 80% van de Mondzorgkunde en Tandheelkunde studenten achter dit idee stond, waardoor het faculteitsbestuur bijna niet anders kon dan het plan te steunen. Door middel van een prijsvraag werden vervolgens een naam en een wapen gekozen voor de nieuwe vereniging en op 13 december 2002 was de oprichting een feit!

De naam, T.M.F.V. Archigenes, werd bedacht door Christiaan Pol. T.M.F.V. staat voor Tandheelkunde Mondhygiëne Faculteits Vereniging. Archigenes was een man die leefde rond het jaar 0 en was in Syrië praktiserend tandarts en chirurg. Dat Archigenes een opstandig mannetje was bleek uit het feit dat hij beweerde dat kiespijn niet ontstaat door tandworm (of tandwolf), maar door een ontstekingsproces. Tevens hield hij zich ook bezig met mondhygiëne door een behandeling te bedenken voor mensen met ontstoken tandvlees. Iets wat geheel nieuw was voor die tijd.

Diederik Hagenbeek heeft het wapen bedacht. Hierbij heeft hij een deel “geleend” van het wapen van Groningen en dit aangevuld met een kikker en een sonde. De sonde staat symbool voor de studies Tandheelkunde en Mondzorgkunde, waar ze beiden dit instrument gebruiken. De kikker is het symbool van de medische faculteit. Vroeger lag daar namelijk een kikkervijver waaruit men kikkers ving voor experimenten in het ziekenhuis en de vrouwenkliniek. Vervolgens is met de spreuk “Cura Nostra Futuri”,  wat vertaald uit het Latijn “onze zorg is de toekomst” betekent,  waarmee wordt aangegeven dat ze ons in de medische wereld absoluut niet mogen onderschatten! timeline2.jpg

Onze partners