Sponsoring

Sinds de oprichting is er door studenten hard gewerkt aan de T.M.F.V. Archigenes. Mede hierdoor is de vereniging de laatste jaren uitgegroeid tot een volwassen studievereniging. Het feit dat vrijwel iedere student Tandheelkunde en Mondzorgkunde uit Groningen lid is van deze studievereniging en dit ook na het afstuderen blijft, getuigt hiervan. De T.M.F.V. Archigenes heeft sinds 1 januari 2015 ook een nieuwe, druk bezochte website en  en verkoopt studieboeken tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast zet de studievereniging zich in voor het onderwijs en organiseert vele activiteiten voor zowel student- als alumnileden.

Voor het dagelijks functioneren van de T.M.F.V. Archigenes en dus ook voor het organiseren van haar vierde Lustrum is zij voor een belangrijk deel aangewezen op  financiële ondersteuning van externe partijen. Binnen de T.M.F.V. Archigenes bestaan vele mogelijkheden om uw praktijk of bedrijf onder de aandacht van studenten te brengen. Wij denken graag met u mee over de verschillende samenwerkingsvormen en sponsormogelijkheden.

Voor een overzicht van de sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met de coördinator acquisitie van de lustrumcommissie, Lotte Eva Kim, of met de Quaestor II der T.M.F.V. Archigenes, Marlisa van den Bergh.


Wij zouden het ook  bijzonder waarderen wanneer u overweegt om onze vereniging en haar activiteiten te ondersteunen door donateur te worden van de T.M.F.V. Archigenes. Dit stelt ons in staat om onze activiteiten ook komend jaar weer te realiseren. U kunt een donatie overmaken naar NL68ABNA0498610764​ ten name van T.M.F.V. Archigenes.


Contactgegevens:

Lotte Eva Kim

Marlisa van den Bergh
Mobiel: 06-25506034Mobiel: 06-10982466
E-mail: lustrum@archigenes.come-mail: bestuur@archigenes.nlWhatsApp_Image_2022-03-10_at_9.54.45_PM_1.jpeg
Lotte Kim - coördinator acquisitie Lustrumcommissie

Onze partners