Nieuws

Bezoek Staatsecretaris VWS 12 juni

Een half jaar geleden werd het Preventieakkoord gesloten. Per
1 januari dit jaar werd het UMCG-terrein rookvrij. Nu is het tijd
voor de volgende stap: op woensdag 12 juni komt de
staatssecretaris van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), Paul Blokhuis, naar het UMCG toe om de
eerste rookvrije zone (stoep voor de hoofdingang) in de
publieke ruimte te openen. Daarna zal hij in debat gaan met
studenten en hoort hij graag hoe jullie jouw rol met betrekking
tot preventie zien als je straks afgestudeerd arts of
onderzoeker bent. En wat moeten we nog meer doen om er
voor te zorgend dat mensen niet meer gaan roken of gaan
stoppen? Een mooie kans om je ideeën mee te geven aan de
staatssecretaris van VWS. Jullie zijn van harte uitgenodigd!
 
Wat:                      In debat met Paul Blokhuis – staatssecretaris VWS – over:
  Moderator – Marco Versluis

         De rol van de dokter in preventie – inleiding door Gerda Croiset (prodecaan
onderwijs)
Welke rol speelt de dokter, moeten zij anders getraind worden. Heeft de dokter van nu wel voldoende tijd
en kennis?  Hoe komen we van geneeskunde naar gezondheidszorg?
 
         Preventie en Roken – inleiding door Hester van der Vaart (longarts)
Worden er voldoende maatregelen genomen, wat kan beter, wat moet anders? Is er meer wetgeving
nodig? Hoever mag/moet de overheid gaan? Waarom roken er zoveel studenten?
 

Wanneer:           Woensdag 12 juni 2019
Tijd:                       13.15-14.00 uur
Locatie:                Blauwe Zaal (vol = vol)