Sponsoring

Op 14 december 2002 is de T.M.F.V. Archigenes opgericht als studievereniging voor studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen. Sinds 2004 zet de vereniging zich ook in voor afgestudeerde tandartsen en mondhygiënisten.

Sinds de oprichting is er hard gewerkt aan en voor de T.M.F.V. Archigenes. Mede hierdoor is het een succesvolle studievereniging. Het is een feit dat vrijwel iedere student Tandheelkunde en Mondzorgkunde lid is van de studievereniging. Dit geldt ook voor vele afgestudeerde leden. De T.M.F.V. Archigenes heeft sinds 1 januari 2015 een nieuwe, druk bezochte website, verkoopt studieboeken tegen een gereduceerd tarief, zet zich in voor het onderwijs en organiseert vele activiteiten voor zowel student- als alumnileden.

Voor het functioneren van de T.M.F.V. Archigenes is zij, voor een belangrijk deel, aangewezen op de financiële ondersteuning van externe partijen. Wij willen graag meedenken hoe wij deze samenwerking op een prettige manier gestalte kunnen geven. De Quaestor II van het bestuur van de T.M.F.V. Archigenes is verantwoordelijk voor het contact met externe partijen.


Het in contact brengen van de sponsor met de leden van de T.M.F.V. Archigenes staat centraal in het sponsorbeleid van de studievereniging.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een samenwerking vorm te geven. Voor een overzicht van de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de Quaestor II der T.M.F.V. Archigenes.

In het jaar 2023-2024 zal Kathleen Philips de functie van Quaestor II der T.M.F.V. Archigenes vervullen.

Wij zouden het bijzonder waarderen wanneer u onze vereniging en haar activiteiten wilt ondersteunen door donateur te worden van de T.M.F.V. Archigenes. Dit stelt ons in staat om onze activiteiten ook komend jaar weer te realiseren. U kunt een  eenmalige donatie overmaken naar NL68ABNA0498610764​ ten name van T.M.F.V. Archigenes. Mocht u een vaste donateur willen worden, mail dan naar bestuur@archigenes.nl. Alvast hartelijk dank!

Contactgegevens:

Telefoon: (050) 361 63 24

e-mail: bestuur@archigenes.nl


Foto_Kathleen.jpg