Scriptie en publicaties


Ben jij een mondzorgkunde of tandheelkunde student in Groningen en doe jij een scriptie onderzoek waarvoor jouw (mede)studenten in Groningen, Nijmegen of Amsterdam een vragenlijst in moeten vullen? Neem dan contact op met bestuur@archigenes.nl! Wij kunnen de link naar jouw onderzoek publiceren op deze pagina, zodat jouw vragenlijst goed vindbaar is voor jouw medestudenten in Groningen. Bovendien attenderen wij onze leden enkele keren per studiejaar op de lopende vragenlijsten. Daarnaast hebben wij goed contact met onze zusterverenigingen in Nijmegen en Amsterdam, zodat jouw vragenlijst ook onder deze studenten kan worden verspreid! Overleg met de opleiding of jouw vragenlijst kan worden verspreid in Nijmegen en/of Amsterdam voorafgaand aan het contacteren van bestuur@archigenes.nl.


In het stappenplan hiernaast staat hoe jij jouw vragenlijst op deze pagina kan laten zetten!

Heb je voor je studie een publicatie gedaan die je hier wil delen met anderen? Neem dan ook contact op met bestuur@archigenes.nl. ​

Help jouw medestudenten! Zie hieronder welke vragenlijsten jij in kan vullen om jouw medestudenten te helpen met hun scriptie

​​​​​​​

Scriptie GRAMNM

Vragenlijsten voor MZK Bachelor studenten
MZK1: Momenteel geen vragenlijsten. 
MZK2: Momenteel geen vragenlijsten. 
MZK3: Momenteel geen vragenlijsten.
MZK4 Kennis, houding en barrieres ten aanzien van de gerodontologie (10 min).


Vragenlijsten voor THK Bachelor studenten
Ba1: Momenteel geen vragenlijsten. 
Ba2: Momenteel geen vragenlijsten.
Ba3: Momenteel geen vragenlijsten.

Vragenlijsten voor THK Master studenten
Ma1Kennis van tandheelkundestudenten over metalloproteïnasen (MMP’s) (2 min).
Ma2Kennis van tandheelkundestudenten over metalloproteïnasen (MMP’s) (2 min).
Ma3Kennis van tandheelkundestudenten over metalloproteïnasen (MMP’s) (2 min).

         Kennis, houding en barrieres ten aanzien van de gerodontologie (10 min).


Vragenlijsten mondzorgmedewerkers 
Mondhygiënisten:  Momenteel geen vragenlijsten.
TandartsenTandheelkundige behandeling van patiënten met Parkinson (5 min).

                     Nazorg van implantaten door tandartsen (5 min).
Overige mondzorgmedewerkersPrevalentie van tinnitus en de toepassing van active noise cancelling in de mondzorg (2 min).

                                                       Palliatieve zorg (5 min).

Mondhygiënisten, tandartsen, (preventie-)assistenten en baliemedewerkers: Agressief gedrag door patiënten richting mondzorgmedewerkers (5 min).