JV THK Bachelor 2 2019-2020

Britt van den Tooren (2018) Lid
Thorben Elzinga (2016) Lid
Iris Euving (2018) Lid
Meike Noord (2018) Lid
JVTHK1_18-19.JPG
V.l.n.r. Joost van Kerkhof, Britt van den Tooren, Meike Noord en Sanjaya Uthayakumar

De jaarvertegenwoordiging is het aanspreekpunt voor de studenten in een jaar. De JV evalueert het onderwijs en de tentamens. Zij geven gesignaleerde problemen door aan semestercoördinatoren of de jaarcoördinatoren van onder andere het skillslab.

De JV’s houden contact met de Vice-Praeses van Archigenes. Problemen die niet door de jaarvertegenwoordiging zelf of door de Vice-Praeses kunnen worden opgelost, worden ingebracht in het ProDent-overleg. Vanuit ProDent kan vervolgens actie worden ondernomen om een oplossing te vinden voor het probleem.

Heb je een vraag aan de JV? Mail dan naar jvthk@archigenes.com