Boekenlijst Tandheelkunde

Tandheelkunde boekenlijst voor studiejaar 2022-2023

Tandheelkunde Bachelor 1
Onderzoek in de gezondheidszorg | Bakker E, van Buuren H. | Noordhoff uitgevers, Groningen| 3e druk
ISBN: 9789001895501

Oral anatomy, histology and embryology |Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ | Elsevier, Edinburgh | 5e druk
ISBN: 9780723438120

Dental caries. The disease and its clinical management | Fejerskov O, Nyvad B, Kidd E. Blackwell Munksgaard, Chichester, United Kingdom | 3e druk
ISBN: 9781118935828

Introduction to health psychology | Morrison V, Bennett P | Pearson Education Limited, London | 5e druk
ISBN: 9781292262901

Immunologie | Rijkers GT | Bohn Stafleu vanLoghum, Houten 3e druk (Aanschaffen in semester 2
i.v.m. nieuwe druk)
ISBN: 9789036802574

Essential microbiology for dentistry | Samaranayake L. | Elsevier, Philadelphia | 5e druk
ISBN: 9780702074356

Gebitsontwikkeling bij de mens | van der Linden FPGM | Bohn Stafleu van Loghum, Houten | 2e druk (Vrije toegang via CMB)
ISBN: 9789036808415

Preventieve tandheelkunde: op weg naar een doelmatige aanpak | van Loveren C, van der Weijden GA | Bohn Stafleu van
Loghum, Houten | 2e druk (Vrije toegang via CMB)
ISBN: 9789031329427

Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn | Van Zaalen Y, Deckers S, Schuman H | Uitgeverij Coutinho
BV, Bussum | 1e druk
ISBN: 9789046906187

Fixed prosthodontics: principles and clinics | Wiskott, HWA | Quintessence Publishing Co, Londen | 1e druk (Vrije toegang via CMB)
ISBN: 9781850972082

Anatomische atlas prometheus hoofd hals en neuroanatomie | Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K. | Bohn Stafleu van Loghum, Houten | 4e druk
ISBN: 9789036816342

Handboek communicatie in de mondzorg | Smith AJE, Oomen AJM, Truin GJ | Prelum, Houten | 1e druk
ISBN: 9789085621492

Farmacologie | McFadden, R. e.a. | Pearson | 3edruk
ISBN: 9789043037136 

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

Tandheelkunde Bachelor 2
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie | Stegenga B. e.a. | v.Gorcum & Comp BV | 2e druk
ISBN: 9789023249269

Endodontologie | Thoden van Velzen S.K. en Wesselink P.R. | Springer Media B.V. | 3e druk
ISBN: 9789031373765

Kindertandheelkunde deel 1 | Amerongen van W.E. | Bohn Stafleu Van Loghum BV | 2e druk
ISBN: 9789031369218

Oncologie voor de tandheelkundige praktijk | Vries de J. e.a. | v.Gorcum & Comp BV | 1e druk
ISBN: 9789023242505

Farmacologie | McFadden, R. e.a.  | Pearson 3e druk
ISBN: 9789043037136

Inleiding in de toegepaste biostatistiek | Twisk J.W.R. | 4e druk
ISBN: 9789036815338

Phillips' science of dental materials | Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR | Elsevier Saunder, Amsterdam | 13e druk (Vrije toegang via CMB)
ISBN: ​9781437724189

Algemene ziekteleer voor tandartsen | Hilbrands LB, Huysmans FThM, Brand HS. | Springer Link, Londen | 3e druk (Vrije toegang via CMB)
ISBN: 9789031387281

Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry | Lang NP, Berglundh T, Giannobile WV, Sanz M. | John Wiley and Sons
Ltd, Hoboken | 7e druk (Vrije toegang via CMB)
ISBN: 9781119438885

Psychologie, een inleiding | Zimbardo, Johnson, McCann | Pearson 8e druk
ISBN: 9789043034609

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

Tandheelkunde Bachelor 3
De Volledige Gebitsprothese In Woord En Beeld | Kalk W. |  Bohn Stafleu Van Loghum | 2e druk
ISBN: 9789031321759

Fixed Prosthodontics: Principles and Clinincs | Anselm Wiskott H.W. | Quintessence Publishing | 1e druk (Vrije toegang via CMB)
ISBN: 9781850972082

Lesboek Basale reanimatie inclusief de AED | Vries de W. en Dijk van A. | Nederlandse Reanimatieraad | 2e druk
ISBN: 9789081108461

Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn | Zaalen van Y., Deckers S., Schuman H. | 1e  druk
ISBN: 9789046906187

Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde

Tandheelkunde Master 1
De partiële gebitsprothese | Creugers, N.H.J. e.a. | Bohn Stafleu Van Loghum | 3e druk
ISBN: 9789031375752

Lastige patiënten in de tandartspraktijk | Jongh, de A.J.C.M. | Bohn Stafleu Van Loghum | 1e druk
ISBN: 9789031342532

Kindertandheelkunde deel 2 | Amerongen, van W.E. | Bohn Stafleu Van Loghum | 2e druk
ISBN: 9789031391929

Teamrollen op het werk | Meredith Belbin, R. | Sdu Uitgevers | 2e druk
ISBN: 9789052617978

Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg | Wollersheim, H. e.a. | Bohn Stafleu Van Loghum | 2e druk
ISBN: 9789036823593

Mondzorg bij mensen met een beperking | Broers, D. | Prelum Uitgevers  | 1e druk
ISBN: 9789085620983

Inleiding in de gerontologie en geriatrie | Visser M., Deeg D.J.H, Asselt D.Z.B. van, Sande R. van der | Bohn Stafleu Van Loghum | 6e druk
ISBN: 9789036824521

Professionaliteit in de Zorg, Reflecteren op je professie | P.J. van Dijken, P.C. Barnhoorn, J.M.C. Geurts | Bohn Stafleu van Loghum ISBN: 9789036825818 of ISBN: 9789036825825 (eBook)

Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde (gratis voor masterstudenten)