JV THK Master 1 2023-2024

Quinten Attie Lemmers (2020) -
Femke Louwsma (2019) -
Shira Jetteke Samama (2020) -
Carlijn de Graaf (2020) -

De jaarvertegenwoordiging is het aanspreekpunt voor de studenten in een jaar. De JV evalueert het onderwijs en de tentamens. Zij geven gesignaleerde problemen door aan semestercoördinatoren of de jaarcoördinatoren van onder andere het skillslab.

De JV’s houden contact met de Vice-Praeses van Archigenes. Problemen die niet door de jaarvertegenwoordiging zelf of door de Vice-Praeses kunnen worden opgelost, worden ingebracht in het ProDent-overleg. Vanuit ProDent kan vervolgens actie worden ondernomen om een oplossing te vinden voor het probleem.

Heb je een vraag aan de JV? Mail dan naar jvthk@archigenes.com


JV THK MA1
Jaarvertegenwoordiging THKMA1