ProDent

ProDent 2016-2017

Hilde Wolters (2012) Technisch voorzitter
Audrey van Erp (2013) Vice-Praeses der T.M.F.V. Archigenes
Jarno Hakkers (2013) Secretaris Onderwijs en studentlid DOOT
Sebastiaan van Doornik (2012) Studentlid O&O-raad
Tina Chaboksawar (2012) Studentlid OCT
Manon Louwe (2012) Studentlid OCT
Jelte van Dokkum (2014) Studentlid OCT
Marlot van der Valk (2011) Studentlid OCT
Wytze Homminga (2014) Studentlid OCM
Esther Spit (2014) Studentlid OCM
Irene van Kleef (2014) Studentlid ECT&G

Koen Brummel                                Studentlid O&O-raad

Teske van Hof                                 Studentlid Raad van Bestuur UMCG            

Marco de Vries                                Lid Universiteitsraad (SOG)

Hanna Berretz                                 Lid Universiteitsraad (Lijst Calimero)

ProDent.png

ProDent is een belangenbehartigingsorgaan welke bestaat uit verschillende commissies en werkgroepen. Door samen te werken met de studenten die in de verschillende commissies en werkgroepen zitting nemen, staat ProDent sterk. Op deze manier wordt geprobeerd de belangen van de studenten tandheelkunde en mondzorgkunde te behartigen. Naast het afstemmen van het beleid van de verschillende commissies treedt ProDent op als gesprekspartner van de faculteit wanneer er gesproken wordt over het reilen en zeilen van onze opleidingen.


Omdat ook de input van de studenten die niet in een commissie zitting hebben belangrijk is, hebben de verschillende jaarvertegenwoordigingen via de Vice-Praeses van Archigenes een stem binnen ProDent.


ProDent is te bereiken via het volgende e-mailadres: pro-dent@umcg.nl


De gebruikte afkortingen staan voor de volgende commissies:

OCT - Opleidingscommissie Tandheelkunde

ECT&G - Examencommissie Tandheelkunde & Geneeskunde

OCM - Opleidingscommissie Mondzorgkunde

DOOT - Disciplinair Overleg Orgaan Tandheelkunde

O&O-raad - Onderwijs- & Onderzoeksraad