ProDent

ProDent 2017-2018

Jarno Hakkers (2013) Technisch Voorzitter en studentlid DOOT
Sterre Konings (2015) Vice-Praeses der T.M.F.V. Archigenes
Ana-Mae Jonk (2016) Secretaris Onderwijs
Audrey van Erp (2013) Studentlid O&O-raad - Vice-voorzitter
Jorn van der Schaar (2013) Studentlid O&O-raad - coördinator Onderwijs
Bram IJbema (2015) Studentlid AMR Gezondheidsstudies
Bjorn van Vliet (2015) Studentlid AMR Gezondheidsstudies
Marlot van der Valk (2011) Studentlid OCT
Jelte van Dokkum (2014) Studentlid OCT
Fadi Mosa (2015) Studentlid OCT
Jantien de Beus (2014) Studentlid OCT
Jori de Graaf (2013) Studentlid OCT
Wytze Homminga (2014) Studentlid OCM
Esther Spit (2014) Studentlid OCM
Roos van Exter (2013) Studentlid ECT&G

  Dennis de Goeijen                                                 Studentlid Raad van Bestuur UMCG            

  Wiebe Dam                                                            Lid Universiteitsraad (SOG)

  Robbert-Jan van de Werken                                  Lid Universiteitsraad (Lijst Calimero)

ProDent is een belangenbehartigingsorgaan welke bestaat uit verschillende commissies en werkgroepen. Door samen te werken met de studenten die in de verschillende commissies en werkgroepen zitting nemen, staat ProDent sterk. Op deze manier wordt geprobeerd de belangen van de studenten tandheelkunde en mondzorgkunde te behartigen. Naast het afstemmen van het beleid van de verschillende commissies treedt ProDent op als gesprekspartner van de faculteit wanneer er gesproken wordt over het reilen en zeilen van onze opleidingen.


Omdat ook de input van de studenten die niet in een commissie zitting hebben belangrijk is, hebben de verschillende jaarvertegenwoordigingen via de Vice-Praeses van Archigenes een stem binnen ProDent. Ook wanneer je zelf een klacht of opmerking hebt over het onderwijs, horen wij dit graag, zodat wij hiermee verder kunnen om het onderwijs te blijven verbeteren. 

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor het onderwijs in één van bovenstaande commissies, laat je interesse blijken door een mailtje te sturen naar de ProDent mail. Informatie over de commissies is te vinden op de Nestorpagina 'Jaarvertegenwoordiging Mondzorgkunde / Tandheelkunde'. 


ProDent is te bereiken via het volgende e-mailadres: pro-dent@umcg.nl.De gebruikte afkortingen staan voor de volgende commissies:

OCT - Opleidingscommissie Tandheelkunde

ECT&G - Examencommissie Tandheelkunde & Geneeskunde

OCM - Opleidingscommissie Mondzorgkunde

DOOT - Disciplinair Overleg Orgaan Tandheelkunde

O&O-raad - Onderwijs- & Onderzoeksraad

AMR - Academie Medezeggenschapsraad