ProDent

Prodent 2023-2024

Joëlle Hannah Vetkamp (2018) Voorzitter ProDent
Patrice Kingma (2020) Vice-Praeses der T.M.F.V. Archigenes
Sanne Leempoel (2020) Secretaris Onderwijs
Charlotte Opdam (2023) Studentlid Selectiecommissie
Maarten Hamers (2015) Studentlid DT-overleg
Martijn Leegwater (2019) Studentlid O&O-raad
Johannis Tim Vroegindeweij (2019) Studentlid ECT&G
Lilian Tyl (2020) Studentlid OCT
Carlijn de Graaf (2020) Studentlid OCT
Annique Slagter (2021) Studtenlid OCM
Iris van Vark (2022) Studentlid OCT
Julia van Ommeren (2022) Studentlid OCT


  Sywert Westerhof                                 Assessor UMCG   

  Verena Enrich                                        Lid Universiteitsraad (SOG)

  Ale Pieter ten Cate                                Lid Universiteitsraad (Lijst Calimero)
ProDent is een belangenbehartigingsorgaan welke bestaat uit verschillende commissies en werkgroepen. Door samen te werken met de studenten die in de verschillende commissies en werkgroepen zitting nemen, staat ProDent sterk. Op deze manier wordt geprobeerd de belangen van de studenten tandheelkunde en mondzorgkunde te behartigen. Naast het afstemmen van het beleid van de verschillende commissies treedt ProDent op als gesprekspartner van de faculteit wanneer er gesproken wordt over het reilen en zeilen van onze opleidingen.


Omdat ook de input van de studenten die niet in een commissie zitting hebben belangrijk is, hebben de verschillende jaarvertegenwoordigingen via de Vice-Praeses van Archigenes een stem binnen ProDent. Ook wanneer je zelf een klacht of opmerking hebt over het onderwijs, horen wij dit graag, zodat wij hiermee verder kunnen om het onderwijs te blijven verbeteren. 

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor het onderwijs in één van bovenstaande commissies, laat je interesse blijken door een mailtje te sturen naar de ProDent mail. Informatie over de commissies is te vinden op de Nestorpagina 'Jaarvertegenwoordiging Mondzorgkunde / Tandheelkunde'. 


ProDent is te bereiken via het volgende e-mailadres: prodent@umcg.nl.


De gebruikte afkortingen staan voor de volgende commissies:

OCT - Opleidingscommissie Tandheelkunde

ECT&G - Examencommissie Tandheelkunde & Geneeskunde

OCM - Opleidingscommissie Mondzorgkunde

O&O-raad - Onderwijs- & Onderzoeksraad