Ereleden, leden van verdienste

bestuur_erelid_lvv.JPG

Ereleden

Em. Prof. dr. Warner Kalk

Professor Kalk werd benoemd als erelid op 12 januari 2007 bij zijn afscheid als voorzitter van het Academisch Centrum Mondzorg Groningen. In deze functie heeft hij zich tijdens de eerste vier jaar van de vereniging ingezet voor de goede samenwerking tussen de opleidingen en haar studenten. 

Daarnaast heeft hij zitting in de raad van toezicht van Archigenes.

777.jpg
speldje_erelid.jpg

Leden van Verdienste

Christiaan Pol

Al voor de oprichting van de vereniging heeft hij zich ingezet voor Archigenes. Zo droeg hij de naam aan voor de nieuwe vereniging en verzorgde hij de website. Daarnaast is hij onder meer nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van het boekenbureau en de Bonding. Op 1 maart 2006 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste.

1.jpg
speldje_lvv.jpg


Arjan Hofte

In bestuursjaar 2014-2015 heeft hij de functie Quaestor der T.M.F.V. Archigenes vervuld. Na een jaar ervaring op te hebben gedaan als Quaestor der T.M.F.V. Archigenes heeft hij zich vanaf bestuursjaar 2015-2016 gesitueerd binnen de Kascommissie. Dit heeft hij vijf jaar gedaan. Daarnaast heeft bovengenoemde een facturatiesysteem geïntroduceerd. Op 24 september 2020 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste.