JV MZK Jaar 2 2023-2024

Maike Biemans (2022) -
Anne Meinds (2022) -
Indy Annij Ans te Molder (2022) -
Sanne Mansvelder (2022) -

De jaarvertegenwoordiging is het aanspreekpunt voor de studenten in een jaar. De JV evalueert het onderwijs en de tentamens. Zij geven gesignaleerde problemen door aan semestercoördinatoren of de jaarcoördinatoren van onder andere het skillslab.

De JV’s houden contact met de Vice-Praeses van Archigenes. Problemen die niet door de jaarvertegenwoordiging zelf of door de Vice-Praeses kunnen worden opgelost, worden ingebracht in het ProDent-overleg. Vanuit ProDent kan vervolgens actie worden ondernomen om een oplossing te vinden voor het probleem.

Heb je een vraag aan de JV? Mail dan naar jvmzk@archigenes.com

JV_MZK2.jpg
Jaarvertegenwoordiging MZK2