Over naam en wapen

Geschiedenis

Toen de opleiding Tandheelkunde opnieuw begon in Groningen werd een gezamenlijk studieprogramma met de opleiding Mondhygiëne bedacht, maar de oude TFV (Tandheelkunde Faculteits Vereniging) was met de oude opleiding opgeheven. Er werd besloten dat de studenten van de nieuwe opleidingen een plek zouden vinden bij Panacea, de studievereniging van Geneeskunde.

In december 2001 werd het eerste contact gelegd tussen een klein groepje studenten en de 
(oud-)bestuursleden van de tandheelkundige reunistenvereniging. Zij spoorden de studenten aan weer een eigen vereniging op te richten. Hun enthousiasme had zijn uitwerking op het groepje en al snel werd de werkgroep TOF (Ter Oprichting Faculteitsvereniging) in het leven geroepen.

De eerste taak van deze werkgroep was na gaan of er voldoende draagvlak onder de studenten was. De motivatie bleek overweldigend: meer dan 80% van de studenten stond achter het plan. Ook het faculteitsbestuur stond welwillend tegenover de plannen en al snel werd een ruimte toegezegd in de studentengang.


De oprichting van een eigen vereniging kwam in zicht! Door middel van een prijsvraag werden een naam en een wapen gekozen voor de nieuwe vereniging en op 13 december 2002 was het oprichtingsfeest een feit.

Archigenes, zoals de nieuwe vereniging is gaan heten, heeft zich vervolgens snel ontpopt als een enthousiaste vereniging voor en door Tandheelkunde en Mondhygiëne studenten.

De persoon Archigenes stierf rond 40 na Christus, maar de vereniging Archigenes is springlevend!

Sigillum_2.jpg

Over de naam

T.M.F.V. staat voor Tandheelkunde Mondhygiëne FaculteitsVereniging

Archigenes leefde rond het jaar nul. De man, geboren in Syrië, was in het Romeinse Rijk van die tijd praktiserend tandarts en chirurg. Voor zijn tijd was hij zeer vooruitstrevend. Hij stelde toen al vast dat kiespijn niet wordt veroorzaakt door een "tandworm" maar dat het komt door een ontstekingsproces in de tand of kies.

Om de kiespijn te behandelen introduceerde hij het openen en reinigen van het ontstekingsproces. Hiervoor ontwikkelde hij speciale gereedschappen.

Naast het tandheelkundige aspect van de mondzorg hield Archigenes zich ook bezig met mondhygiëne. Een ontstoken gingiva, die bij veel mensen voorkwam, moest worden behandeld. Dit deed hij door op de gingiva een mengsel van plantenextracten (zoals bosbessen) en tonische vloeistoffen te smeren. 

De naam werd aangedragen door Christiaan Pol.

Het wapen

De T.M.F.V. Archigenes heeft een klassiek wapen. In het wapen zijn delen terug te vinden van het wapen van Groningen, zoals de adelaar en de vlag met de elf harten die de elf ommelanden weergeven.

In het midden staat een sonde met daarop een kikker. De sonde staat symbool voor de mondzorg en wordt door zowel tandheelkunde als mondhygiëne studenten veel gebruikt.

De kikker is het symbool van de faculteit der Medische Wetenschappen. Vroeger lag op de plek van het huidige faculteitsgebouw een kikkervijver waaruit boomkikkers werden gevist voor experimenten in het ziekenhuis en de vrouwenkliniek.

De spreuk rechtsonder, "Cura nostra futuri", betekent "onze zorg is de toekomst".

De verenigingskleur is rood.

Het wapen werd ontworpen door Diederik Hagenbeek.

Wapen_T.M.F.V._Archigenes_Rood_JPG.jpg