NWVT

De Nederlandse Wetenschappelijk Vereniging van Tandartsen

De NWVT is een wetenschappelijke vereniging van en voor tandartsen. De NWVT is op 1 juli 1904 opgericht (NVT) en is daarmee de op één na oudste tandheelkundig wetenschappelijke vereniging in Nederland.
Statutair is de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen.

Aandachtsgebied

De NWVT richt zich op elk tandheelkundig wetenschappelijk terrein dat relevant wordt geacht voor de tandarts in de algemene praktijk. De NWVT houdt de tandarts niet alleen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de tandheelkunde, maar streeft er ook naar om de stand van zaken op verschillende gebieden voor het voetlicht te brengen. Met de congressen en cursussen probeert de vereniging de gehele Nederlandse tandheelkundige gemeenschap te bereiken.

De NWVT hecht aan een goede relatie met de (wetenschappelijke) verenigingen. Hiertoe neemt zij vaak het voortouw om gezamenlijk met deze verenigingen activiteiten te organiseren.