DentConnect

DentConnect

Samen voor de beste mondzorg

Steeds meer praktijken sluiten zich aan bij DentConnect. Daarbij behoudt elke praktijk zijn eigen identiteit. Zodoende merken patiënten op het eerste gezicht niets van de overname. Totdat ze ervaren dat het serviceniveau een stuk hoger ligt. Dat komt omdat DentConnect als serviceorganisatie voor structurele kwaliteitsverbetering zorgt en de ontwikkeling van personeel stimuleert.

Missie en visie van DentConnect

DentConnect bouwt en ondersteunt een landelijk dekkende keten van praktijken met als focus tandheelkundige zorg om daarmee aan patiënten toegankelijke en de best mogelijke zorg te bieden met als doel de eerste keuze in tandheelkunde te zijn.

Serviceorganisatie

Vanuit ons Shared Service Center optimaliseert DentConnect de bedrijfsvoering door medewerkers te ondersteunen en te faciliteren. Hierdoor profiteert elke praktijk van schaalvoordelen van het hele netwerk. Met de DentConnect Academy — onze eigen opleidingstak — geven we de kwaliteit van al onze tandheelkundige diensten nog een extra boost. Onze missie? De beste mondzorg toegankelijk maken voor iedereen. Allemaal dankzij de nauwe samenwerking tussen praktijken en het Shared Service Center van DentConnect.

Veelzijdige expertise

Om al die verschillende praktijken effectief te ondersteunen en te faciliteren is veelzijdige expertise en ervaring vereist. Niet alleen in de tandheelkunde zelf, maar ook op het gebied van management en operationele zaken. Daarom is de organisatie van DentConnect opgebouwd uit ervaren professionals uit allerlei disciplines. Vanzelfsprekend is deze afspiegeling ook zichtbaar in de samenstelling van onze directie.