Bestuurs Advies Orgaan

BAO 2016-2017

Karin Smeijers (2009) lid
Marlot van der Valk (2011) lid
Auke Westerhout (2011) lid
Maurits de Kuijper (2015) lid
Freek Wolffensperger (2011) lid


Het Bestuurs Advies Orgaan (BAO) heeft de taak het bestuur van de T.M.F.V. Archigenes te adviseren over haar dagelijks beleid. In de praktijk betekent dit dat zij een advies geven over onder andere het beleidsplan, het halfjaarverslag en het jaarverslag en daarnaast adviseren zij bij belangrijke bestuurs- en verenigingsgerelateerde beslissingen en gebeurtenissen.

De BAO wordt tijdens de overdrachts-A.L.V. door het nieuwe bestuur benoemd voor het komende verenigingsjaar.