Kascommissie

KCC_2015-2016.jpg

Kascommissie 2016-2017

Martijn Koole (2013) praeses
Arjan Hofte (2012) lid
Steffan Geertman (2009) lid


De Kascommissie (KC) heeft de taak het bestuur der T.M.F.V. Archigenes, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over de boekhouding. In de praktijk betekent dit dat zij een advies geven over de financiën. Tevens controleren en helpen zij bij het opstellen van zowel de halfjaarlijkse-resultaatrekening als de afsluitende-resultaatrekening van het boekingsjaar van de huidige Quaestor.

De Kascommissie wordt tijdens de overdrachts-A.L.V. door het nieuwe bestuur benoemd voor het komende verenigingsjaar.