Kascommissie

Kascommissie 2019-2020

Nadine Huizinga (2017) praeses
Florien van den Bosch (2015) lid
Arjan Hofte (2012) lid
Commissiefoto_KC.jpg


De Kascommissie (KC) heeft de taak het bestuur der T.M.F.V. Archigenes, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over de boekhouding. In de praktijk betekent dit dat zij een advies geven over de financiën. Tevens controleren en helpen zij bij het opstellen van zowel de halfjaarlijkse-resultaatrekening als de afsluitende-resultaatrekening van het boekingsjaar van de huidige Quaestor.

De Kascommissie wordt tijdens de overdrachts-A.L.V. door het nieuwe bestuur benoemd voor het komende verenigingsjaar.