Kascommissie

Overdrachts-A.L.V._327_Selectie.jpg

Kascommissie 2018-2019

Florien van den Bosch (2015) praeses
Martijn Koole (2013) lid
Arjan Hofte (2012) lid


De Kascommissie (KC) heeft de taak het bestuur der T.M.F.V. Archigenes, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over de boekhouding. In de praktijk betekent dit dat zij een advies geven over de financiën. Tevens controleren en helpen zij bij het opstellen van zowel de halfjaarlijkse-resultaatrekening als de afsluitende-resultaatrekening van het boekingsjaar van de huidige Quaestor.

De Kascommissie wordt tijdens de overdrachts-A.L.V. door het nieuwe bestuur benoemd voor het komende verenigingsjaar.